Προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού – Δείτε τις θέσεις και κάντε αίτηση

Προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού – Δείτε τις θέσεις και κάντε αίτηση

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 30 Ιουνίου με δυνατότητα παράτασης.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Την πρόσληψη 18 υπαλλήλων προωθεί το υπουργείο Πολισμού και Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.