Καθαρισμός και απολύμανση επαγγελματικών χώρων στα πλαίσια του κορωνοϊού

Οι τακτικοί καθαρισμοί και η απολύμανση των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων θεωρούνται πλέον επιτακτική ανάγκη για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του SARS-CoV-2. Για το λόγο αυτόν ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας έχει ορίσει διεθνείς κανόνες καθαρισμού.   Νέες συστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης Σε εργασιακούς χώρους, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Καθαρισμός και απολύμανση επαγγελματικών χώρων στα πλαίσια του κορωνοϊού.