ΑΣΕΠ: Οι προκηρύξεις που τρέχουν για προσλήψεις στο Δημόσιο έως 13/2

ΑΣΕΠ: Οι προκηρύξεις που τρέχουν για προσλήψεις στο Δημόσιο έως 13/2

Δείτε προκηρύξεις του Δημοσίου έως και τις 13/2

Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ σε δήμους και φορείς όλης της χώρας

2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας
1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/02/2020-10/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

5 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Περιοχή Αλιβερίου)

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. γι την περιοχή του Αλιβερίου, ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Δείτε εδώ την προκήρυξη

28 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης

Τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης ανακοινώνειυν την πρόσληψη 28 ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

11 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

2 Αρχαιολόγοι με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Αρχαιολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 5-2-2020 έως 11-2-2020.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

11 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

2 ΠΕ Αρχαιολόγων
9 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 6-2-2020 έως και 12-2-2020.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

22 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Αχελώου

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Αχελώου ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/02/2020-13/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

5 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ΔΕ Φυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/02/2020-13/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

6 Διανομείς με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΔΕ Διανομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/02/2020-12/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Παιδοψυχολόγος με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Ψυχολόγου (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/11/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δείτε εδώ την προκήρυξη